Zdrowie jest najważniejsze

Centrum Przyjaźni świadczy kompleksowe usługi medyczne. Nasza działalność skupia się głównie na zapewnieniu wszystkim naszym pacjentom łatwego dostępu do najwyższej jakości opieki medycznej.

NFZ

Realizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby skorzystać z usług naszego centrum bezpłatnie, należy przedstawić aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Medycyna estetyczna

Leczenie uzależnień

Oddział dzienny psychiatryczny

Psychiatryczny Oddział Dzienny zlokalizowany w Lublinie w Centrum Medycznym Przyjaźni przy ul. Przyjaźni 13 przeznaczony jest przede wszystkim dla pacjentów:

A – bezpośrednio po wypisaniu z oddziałów całodobowych – zapewnia etap przejściowy między intensywnym leczeniem, a powrotem do środowiska

B – „trudnych” chorych ambulatoryjnych:  z problemami diagnostycznymi, z problemami terapeutycznymi,  źle współpracujących w leczeniu

C – samotnych, z małym wsparciem społecznym – w oddziale mają szansę na poszerzenie kontaktów interpersonalnych.

Do oddziału mogą być przyjmowani pacjenci po ukończeniu 18 roku życia z wyjątkiem osób upośledzonych intelektualnie, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i z poważnymi organicznymi uszkodzeniami mózgu.

W oddziale stosowane jest leczenie kompleksowe:  farmakoterapia,  psychoterapia grupowa i indywidualna,  psychoedukacja, psychorysunek,  arteterapia,  biblioterapia,  muzykoterapia, społeczności terapeutyczne, relaks  a także treningi: higieniczny, obycia towarzyskiego, lekowy.

Dla pacjentów ubezpieczonych leczenie jest bezpłatne.

Podczas pobytu w Oddziale pacjenci otrzymują bezpłatne posiłki: śniadanie oraz obiad. W razie konieczności mogą również korzystać z konsultacji specjalistycznych u lekarzy zatrudnionych w Centrum Medycznym Przyjaźni. W Oddziale wykonywane są też konieczne badania dodatkowe (np. laboratoryjne, psychologiczne).

                Ordynatorem Psychiatrycznego Oddziału Dziennego jest dr n. med. Alicja Wysocka – specjalista psychiatra. Ponadto w Oddziale pracują między innymi:

- lek. med. Katarzyna Sosnowska – specjalista psychiatra

- dr hab. prof. KUL Maria Chuchra – psycholog kliniczny

- mgr psychologii -  Anna Sołoduszkiewicz – psychoterapeutka

- mgr psychologii – Dorota Marszałek – psychoterapeutka

- mgr psychologii - Aneta Lutomska - psychoterapeutka

- prof. dr hab. Halina Marmurowska – Michałowska – konsultant oddziału

Oraz Zofia Bachnacka – pielęgniarka oddziałowa, Justyna Stachura – terapeutka zajęciowa, Urszula Chawraj – terapeutka zajęciowa

Kwalifikacje pacjentów do Oddziału przeprowadza osobiście w każdy poniedziałek ordynator. Pacjenci powinni zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza psychiatry na druku skierowania do szpitala psychiatrycznego (ważne 14 dni). Zapisy pod numerem telefonu: 81 441 35 65 (66).

Facebook