Zdrowie jest najważniejsze

Centrum Przyjaźni świadczy kompleksowe usługi medyczne. Nasza działalność skupia się głównie na zapewnieniu wszystkim naszym pacjentom łatwego dostępu do najwyższej jakości opieki medycznej.

NFZ

Realizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby skorzystać z usług naszego centrum bezpłatnie, należy przedstawić aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Medycyna estetyczna

Leczenie uzależnień

Poradnia neurologiczna

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Symptomy takie jak bóle głowy czy mięśni mogą znamionowac wystąpienie mikroudarów czy mikrowylewów do centralnego układu nerwowego lub stanowić objaw innej choroby. Głównymi niepokojącymi objawami ze strony CUN są bóle głowy, zaburzenia świadomości, zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie siły kończyn lub zaburzenia czucia. Każdy z objawów, zwłaszcza jęśli powtarza się na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta.

W ramach naszej poradni neurologicznej specjaliści zajmują się m.in. takimi zagadnieniami jak:

- choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

- choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

- zanburzenie okresowe i napadowe

- zaburzenia obejmujące nerwy obwodowe

- choroby połączeń nerwowo mięśniowych i mięśni

- porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne 

- bóle głowy

- następstwa chorób naczyniowych OUN

- następstwa chorób pozapalnych OUN

- zespoły bólowo - korzeniowe kregosłupa

 

Facebook