Zapytanie nr 1

Zapraszam do składania ofert w odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe nr ZO/01/10/2023 w ramach procedury zasady konkurencyjności na podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centrum Medycznym Przyjaźni w ramach umowy  nr 3/2023/CYBER/30005138/U z powierzonych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. 

Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym  formularzem cenowym wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 1) oraz podpisane imiennie i opieczętowane pieczątką firmową warunki akceptacji (załącznik nr 2).

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2023 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres: cmprzyjazni13.lublin@gmail.com 

Zapytanie nr 2

Zapraszam do składania ofert w odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe nr ZO/02/10/2023 w ramach procedury zasady konkurencyjności na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla  Centrum Medycznego Przyjaźni Sp. z o.o. w ramach umowy  nr 3/2023/CYBER/30005138/U z powierzonych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. 
Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym  formularzem ofertowy (załącznik nr 1) oświadczenie o bezstronności i niezależności (załącznik nr 2), wykaz osób uprawnionych wraz z potwierdzeniem kwalifikacji (załącznik nr 3).

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2023 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres: cmprzyjazni13.lublin@gmail.com