Diagnoza neuropsychologiczna

W Centrum Medycznym Przyjaźni udostępniamy także możliwość diagnozy neuropsychologicznej.

Diagnoza neuropsychologiczna to ocena funkcji poznawczo-behawioralnych i emocjonalno motywacyjnych. W trakcie badania oceniane są m.in. uwaga, pamięć, funkcje wykonawcze, myślenie, percepcja, funkcje językowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna. Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia ocenę aktualnego poziomu procesów kognitywnych, ewaluację skuteczności wdrożonego leczenia, pomaga w monitorowaniu dynamiki zmian poznawczych. Badanie neuropsychologiczne obejmuje wywiad z pacjentem i osobą towarzyszącą, analizę dokumentacji leczenia oraz badanie przesiewowe, w razie potrzeby przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych i/lub testów psychometrycznych.

Diagnostyka zakończona jest wydaniem pisemnej opinii oraz zaleceń do rehabilitacji i psychoedukacji.

Na wizytę wskazane jest zabranie bieżącej dokumentacji medycznej (szczególnie ważne są wyniki badań neuroobrazowych i wcześniejszych opinii psychologicznych) oraz okularów/aparatu słuchowego/innych aparatów korekcyjnych, z których pacjent korzysta.

W Centrum Medycznym Przyjaźni diagnoza neuropsychologiczna w ramach NFZ to dwa lub trzy spotkania (45-60 minut, w zależności od złożoności problemu pacjenta). Pacjent powinien mieć ze sobą SKIEROWANIE do Zespołu Leczenia Środowiskowego. Koszt wizyty komercyjnej (jednego spotkania) to 180 zł.

Możliwy jest także wybór pakietu diagnostyki neuropsychologicznej, jego koszt to 390 zł (dwa spotkania). Na pierwszej wizycie (75 – 120 minut) oceniana jest sprawność funkcji kognitywnych (wywiad, badanie przesiewowe i szczegółowa ocena funkcji poznawczych), drugie spotkanie to omówienie pisemnej opinii i wskazówek do rehabilitacji.

Opcjonalnie: Pacjent może omówić opinię w formie teleporady lub odebrać wynik badania z rejestracji w dogodnym czasie, bez ostatniej konsultacji.

Ofertę kierujemy szczególnie do osób:
• z podejrzeniem rozwoju zespołu otępiennego (jak np. choroba Alzheimera)
• z dysfunkcjami pamięci
• po urazie czaszkowo – mózgowym
• po udarze
• przy utrzymujących się trudnościach poznawczych po COVID-19
• w chorobie nowotworowej w obrębie OUN

background-element-spot-orange