specialisation-image Neurologia

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Symptomy takie jak bóle głowy czy mięśni mogą znamionować wystąpienie mikroudarów czy mikrowylewów do centralnego układu nerwowego lub stanowić objaw innej choroby. Głównymi niepokojącymi objawami ze strony CUN są bóle głowy, zaburzenia świadomości, zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie siły kończyn lub zaburzenia czucia. Każdy z objawów, zwłaszcza jeśli powtarza się na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta.

W ramach naszej poradni neurologicznej specjaliści zajmują się m.in. takimi zagadnieniami jak:

– choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
– choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
– zaburzenie okresowe i napadowe
– zaburzenia obejmujące nerwy obwodowe
– choroby połączeń nerwowo mięśniowych i mięśni
– porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
– bóle głowy
– następstwa chorób naczyniowych OUN
– następstwa chorób pozapalnych OUN
– zespoły bólowo – korzeniowe kręgosłupa

doctor-icon
Dr n. med. Kamila Karwowska–Furmanek
neurolog
doctor-icon
Dr n. med. Elwira Krzaczek
neurolog
doctor-icon
Lek. med. Waldemar Frąk
neurolog
doctor-icon
Lek. Med. Wiktor Wezgraj
neurolog
background-spot